அறிமுகம் : பீர்க்கங்காயில் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்திருப்பதால், இது உடலுக்கு பல வழிகளில் பயனளிக்கிறது.…

தக்காளியின் குடும்பம் : சமையலில் காயாகவும் பழமாகவும் பயன்படும் ஒரு காய்கறிச் செடியினமாகும்.…

அறிமுகம் : கற்றாழை (Aloe vera) பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு…

அறிமுகம் : செம்பருத்தி அல்லது செவ்வரத்தை (Hibiscus rosa-sinensis) என்பது இந்தியா, இலங்கை…