Browsing: urininficion

அறிமுகம் : இனிப்பு சுவையுடைய காயான பூசணிக்காய் சுவையானது மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியம் நிறைந்தது. அதேபோல தான் இதன் விதைகளும். இதில் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. இந்த பூசணி…