Browsing: stress

அறிமுகம் : உணவு பொருட்கள் சில உடனடியாக உட்கொள்ளப்படுவதாக இருக்கிறது. மற்ற சில…

அறிமுகம் : கோடை என்றால் முதலில் நமக்கு ஞாபகம் வருவது இளநீர் தான்.…

ஜாதிபத்திரி மருத்துவம்: இந்த உலகில் ஏராளமான மூலிகை பொருட்கள் இருக்கின்றன. அதிலும் நமது…