Browsing: magavu

மகவு வேள்வி : புறச் செல்வத்திலோ, அற வாழ்க்கையிலோ குறை காணாத மன்னன், தன் அக வாழ்வில் நிறைவு காணாதவனாய் வாழ்ந்தான். மக்கட்செல்வம் அவனிடம் வந்து அவனை…