Browsing: jaundice

கீழாநெல்லி அதிசயமான கிடைக்க பெறாத மூலிகை அல்ல. இவை சாதாரணமாக வயல் வரப்புகளிலும், ஈரமான நிலப்பரப்புகளிலும் காணப்படும் சிறு தாவரம்.கீழாநெல்லி இலைகளில் இருக்கும் பில்லாந்தின் என்னும் மூலப்பொருள்…

அறிமுகம் : இவ்வுலகில் பலவகையான மூலிகை செடிகள் இருக்கின்றன. அந்த மூலிகை செடிகள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு ஆரோக்கிய பிரச்சனைக்கு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது. …