Browsing: infection

அறிமுகம் : உடலுக்கு அதிக நன்மை தரும் கீரைகளில் குப்பைக்கீரையும் ஒன்று. இது பெரும்பாலும் தரிசு நிலங்களிலும், குப்பை மேடுகளிலும்தான்…

அறிமுகம் : சித்த மருத்துவத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மூலிகைகளை பற்றிய குறிப்புக்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை மனிதர்கள் நடமாட்டம்…

அறிமுகம் : இவ்வுலகில் பலவகையான மூலிகை செடிகள் இருக்கின்றன. அந்த மூலிகை செடிகள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு ஆரோக்கிய பிரச்சனைக்கு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது. …