Browsing: butty

அறிமுகம் : பொதுவாக குங்குமப்பூ இந்திய இனிப்பு தயாரிப்புகளில் குறிப்பாக பாயசத்தில் அதிக சுவையூட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது. குங்குமப்பூஒரு நறுமணத் தாவரமும் கூட, எனவே, வாசனை திரவியங்கள் மற்றும்…